dilluns, 13 de juliol de 2009

n’hi ha prou amb negar-lo? - ¿basta con negarlo?

I el cúmul de despropòsits amb els animals a Espanya segueix. Ara ens despertem amb la noticia que les fronteres Belgues es tancaran a primers d’octubre per als gossos d’Espanya que eren enviats als països baixos per la seva adopció. El govern Belga es plantejava fer una excepció amb els galgos. Sembla ser que va consultar al nostre govern sobre la situació actual d’aquests gossos, i la resposta del nostre govern va ser que ara ja no son cruelment assassinats, penjats, cremats, llençats a un pou. No, això era cosa del passat. Ara nomes queda que el nostre govern manifesti que a Espanya ja no hi ha curses de braus. Arriba un punt en que un ja no sap que pensar. Algú del nostre govern es pot pensar que poden amagar la realitat?, és que creuen que per fer desaparèixer un problema n’hi ha prou amb negar-lo?

Llegiu la carta que sobre aquest tema ha escrit un excel·lent cronista i defensor dels animals, en Julio Ortega Fraile, al seu bloc http://findelmaltratoanimal.blogspot.com/2009/07/galgos-ahorcados-y-gobiernos-embusteros.html

Mireu com ens veuen els Francesos http://espagne-maltraitance.galgos.fr


Y el cúmulo de despropósitos con los animales en España sigue. Ahora nos desayunamos con la noticia de que las fronteras Belgas se cerraran a primeros de octubre para los perros de España que eran enviados a los paises bajos para su adopción. El gobierno Belga se planteaba hacer una excepción con los galgos. Parece ser que consultó a nuestro gobierno sobre la situación actual de estos perros, y la respuesta de nuestro gobierno fue que ahora ya no son cruelmente asesinados, ahorcados, quemados, tirados a un pozo. No, eso era cosa del pasado. Ahora solo falta que nuestro gobierno manifieste que en España ya no hay corridas de toros. Llega un punto en que uno ya no sabe que pensar. ¿Alguien de nuestro gobierno puede pensar que pueden esconder la realidad?, ¿es que se creen que para hacer desaparecer un problema basta con negarlo?

Leed la carta que sobre este tema ha escrito un excelente cronista y defensor de los animales, Julio Ortega Fraile, en su blog http://findelmaltratoanimal.blogspot.com/2009/07/galgos-ahorcados-y-gobiernos-embusteros.html

Mirad como nos ven los Franceses http://espagne-maltraitance.galgos.fr