dijous, 26 de juny de 2008

Simplement, no son competents

Urbanisme arxiva la denúncia del PSC contra el govern de CiU i ERC de Sant Cebrià.

El que no vol dir en absolut que no se’n poguessin derivar responsabilitats. Simplement, no son competents.

I algun punt d’incompetència hi ha a urbanisme des del moment en que donen resposta a coses que no es van denunciar.La denuncia del PSC parlava exclusivament de la il·legalitat que suposava el no pagament de taxes per ocupació de via publica. En cap moment ens varem adreçar a urbanisme per dirimir responsabilitats pel fet que la empresa vinculada a la tinent d’alcalde tingues l’encàrrec de venda de la promoció.

Urbanisme, tal i com es por veure al document de resposta, diu el següent :

- La ocupació sense llicencia és una presumible falta urbanística lleu, i ells nomes gestionen les greus. Per tant, no exoneren a l’ajuntament, simplement diuen que no és competència d’urbanisme aquesta mena de faltes.

- El seu escrit afegeix, i amb això si que ens deixen garratibats, que el fet que la venda dels pisos ho faci una empresa vinculada a la tinent d’alcalde tampoc és un tema de la seva competència.

La perplexitat davant aquest segon punt ve donada pel fet que en l’escrit adreçat a urbanisme no fèiem cap mena de menció a la venda de la promoció, ja que teníem meridianament clar que urbanisme no és un organisme competent per dirimir això.

El fet que urbanisme, en un clar excés de les seves atribucions, segurament degut a una confusió a ran de la lectura d’una instancia adjunta adreçada a l’ajuntament (mai a urbanisme), doni resposta a allò que no ha estat denunciat, ha estat aprofitat per l’ajuntament, i el document de resposta ha estat ràpidament enviat als mitjans de comunicació.

Tot i així l’efecte de la nostra denuncia ja va tenir les seves conseqüències, l’equip de govern va restablir la legalitat davant la por de ser inspeccionats per urbanisme. Respecte a lo demès, que cadascú tregui les seves conclusions, o no.

Si en algun moment tenim constància de presumptes prevaricacions acudirem, per suposat, a òrgans competents en la matèria. Mai a un organisme incompetent!.

dimarts, 10 de juny de 2008

Air Berlin

Flipeu amb la notícia i si voleu despatxar la vostra indignació feu-ho educadament però de forma efectiva (preferentment en alemany o anglès) a: abpresse@airberlin.com (Peter Hauptvogel, Director Corporate Communications) amb còpia a miriammueller@airberlin.com (Miriam Müller, responsable del magazin d'Air Berlin), i alexandramueller@airberlin.com (Alexandra Müller, encarregada de premsa).

La notícia és aquí:http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080605/53474077246.html

Si voleu un model de carta, us n'adjunto seguidament una que corre ja per la xarxa :


-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich könnte dieses Morgen kaum glauben, was in der Zeitung "La Vanguardia" zu lesen war. Der Vertreter ihrer Firma, Herr Joachim Hunold, argumentierte in einem Vorstellungsbrief, dass die spanische Sprache den Katalanischen gegenüber auf den balearischen Inseln diskriminiert wird. Grund dafür war, dass Sie einen Brief seitens der balearischen Regierung bekommen haben, in den eine höffliche Anweisung zu der Anwendung beide auf den Inseln offiziellen Sprachen vorgeschlagt wurde.

Sie haben natürlich das Recht es zu tun, was Sie für die Interesse ihrer Firma amb besten schätzen. Ich mache mich dennoch große Gedanken darüber, ob Herr Hunold die tägliche Realität auf den Inseln erlebt hat, oder wie ich mir vorstelle, wohnt er in einem isolierten Viertel und meistens har nur mit anderen Deutschen in seinem Alltag zu tun.

Spanisch ist meine Sprache und ich kann Ihnen versichern, dass meine Sprache keinesfalls weder auf den Inseln noch in keiner anderen Region Spaniens diskriminiert wird. Aber Katalanisch ist auch meine Sprache und ich erwarte von unserer Regierung, dass sie alles möglich macht, um sie zu pflegen.

Von daher möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich ab diesem Tag eine aktive Boycott gegen Ihre Firma empfange, bis dem Tag eine öffentliche Entschuldigung Ihrerseits erfolgt. Dies schließt mit sich ein, dass ich diesen Brief meinen (sowohl Deutsche als auch Spanier) Bekannten bekommen lass, und selbstverständig Allen von der Benutzung Ihrer Firma abraten wird.

mit freundlichen Grüße,

XXXXX (Nom i cognoms)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Benvolguts senyors,

Gairebé no podia creure aquest matí el que llegia al diari "La Vanguàrdia". El President de la seva companyia, senyor Joachim Hunold, argumentava a una carta de presentació que l’idioma castellà patia a les Illes Balears una discriminació enfront el català. La raó per aquesta afirmació era que havien rebut una amable carta del Govern Balear amb una recomanació per l’ús d’*ambdues* llengües oficials.

Naturalment vostès tenen tot el dret a fer allò que estimin més oportú pels interessos de la seva empresa. Però tinc seriosos dubtes sobre si el senyor Hunold coneix la realitat de les Illes de primera mà o si com m’imagino viu aïllat en un barri on només té un tracte directe amb altres alemanys en la seva vida quotidiana.

El castellà és la meva llengua i li puc ben assegurar que no és discriminada ni a les Illes ni a qualsevol altre regió d’Espanya. Però el català també es la meva llengua i espero del nostre Govern, que faci tot el possible per protegir-la.

Degut això li vull comunicar que ençà d’aquest dia començo un boicot actiu contra la seva companyia fins el dia que presentin una disculpa pública. Això inclou fer arribar aquesta misiva a tots els meus coneguts (espanyols i alemanys) i per suposat una recomanació a tothom de no fer servir la seva companyia.

Rebi una cordial salutació,

XXXXX (Nom i cognoms)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Apreciados señores,

Casi no podía creerme lo que leía esta mañana en las páginas del diario “La Vanguardia”. El presidente de su compañia, el señor Joachim Hunold, argumentaba en su carta de presentación que la lengua castellana era discriminada en las Islas Baleares frente a la catalana. La razón para estas palabras era la que habían recibido una carta del Gobierno Balear con una cordial recomendación para el uso de ambas lenguas oficiales.

Naturalmente Uds. tienen todo el derecho a hacer aquello que crean más adecuado para el interés de su empresa. Pero tengo serias dudas sobre si el señor Hunold conoce la realidad de la isla de primera mano o si por el contrario vive en un barrio aislado donde sólo trata en su día a día con otros alemanes.

El castellano es mi lengua y le puedo asegurar que no es discriminada ni en las Islas Baleares ni en ninguna otra región de España. Pero el catalán también es mi lengua y espero de mi gobierno que haga todo lo posible para protegerla.

Debido a esto quiero comunicarle que a partir del día de hoy empiezo un boicot activo contra su compañía hasta el día que presenten una disculpa pública. Esto incluye hacer llegar esta misiva a todos mis conocidos (alemanes y españoles) y por supuesto una recomendación a todos para no usar su compañía.

Reciba un cordial saludo,

XXXXX (Nom i cognoms)
-------------------------------------------------------------------------------------------------