dijous, 24 d’abril de 2008

Nota del Grup Municipal del PSC

Davant les notícies aparegudes a la premsa escrita i digital (“El Punt” i “Diari Maresme”) referents a les instàncies presentades per les irregularitats detectades a les obres de l’avinguda Maresme de Sant Cebrià, així com de les explicacions que fonts de l’ajuntament en fan d’aquest tema.

Tenint en compte la reacció que aquestes han provocat en una part de la població i en alguns àmbits del nostre ajuntament.

El grup municipal del PSC vol fer constar el següent :

1.- En cap moment hem pretès posar en tela de judici la honorabilitat de la empresa Finques Gesim, que ens mereix tot el respecte, com qualsevol empresa del nostre municipi.

Simplement hem volgut fer èmfasi en que justament quan una empresa, vinculada directa o indirectament amb un càrrec electe de l’ajuntament (en aquest cas amb una regidora i tinent d’alcalde), té alguna relació amb mesures que l’ajuntament ha de prendre, aquest darrer ha de ser encara més curós i escrupolós en la presa de les mateixes, no deixant cap possibilitat de dubte de la seva imparcialitat i del seu bon govern.

2.- Que l’acord, que l’article del diari “El Punt” posa en boca de fonts municipals, de no cobrar taxes per aquesta excepcional ocupació de la via pública a canvi de la col·locació de càmeres de vigilància, ens sembla una important pèrdua de recursos econòmics per les arques municipals totalment injustificada, a més a més d’un greuge comparatiu vers la resta de la població, que està obligada a abonar dites taxes per ocupacions de la via pública que no són comparables, ni en extensió, ni molt menys en el trasbals originat.

3.- Que a més a més entenem que si per un contenidor al carrer, l’ajuntament cobra 8’61 €/hora, és a dir, 206’64 € per dia, per una ocupació molt superior i que origina un trasbals important pels vilatans, s’hauria de cobrar un preu com a mínim igual, si no superior, enlloc dels 175 € diaris anunciats.

4.- Que en cap cas la col·locació de les càmeres hauria de ser moneda de canvi per no pagar les taxes, més aviat hauria de ser una imposició del nostre ajuntament donat el trasbals pel trànsit rodat i per la mobilitat dels veïns ocasionat per les obres. Imposició més que justificada amb l’ajustat preu/dia de 175 €.

5.- Que entenem que tot això representa una deixadesa molt greu de les obligacions, que tot consistori té, de vetllar pel bé i els interessos del poble, anteposant-los a interessos particulars. Que tot import que es deixa d’ingressar a les arques municipals reverteix en una menor capacitat per a fer inversions de millora al nostre poble, i pot provocar puges desmesurades d’impostos com les ja viscudes aquest any.

6.- Que entenem que l’únic responsable d’aquesta mala gestió és l’equip de govern, en cap cas Finques Gesim.

7.- Que ens sentim tristos per haver de denunciar aquestes actuacions, i avergonyits perquè això passi al nostre poble, però que seguirem fent la nostra feina amb tota la contundència i rigor, arribant, si no hi ha més remei, als tribunals de justícia, per tal que mai l’interès particular prevalgui sobre l’interès col·lectiu del poble, i intentant garantir que tothom sigui igual davant l’ajuntament.