dissabte, 30 de juny de 2007

El web info.plens ja està en marxa

DECLARACIÓ D’INTENCIONS PER PART DE L’ADMINISTRADOR DEL WEB INFO.PLENS www.stcebria.info/info_plens


El web info.plens neix amb l’únic objectiu de suplir la mancança informativa per part del web institucional de l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta en referència a l’activitat plenària del consistori.

La seva única missió serà la de publicar tota informació, pública “per se”, directament relacionada amb l’acció de govern i que bàsicament es la següent :

- Plens ordinaris i extraordinaris (convocatòries, actes, mocions presentades i si es factible gravacions àudio dels plens).

- Actes de les juntes de govern local.


Tot i la militància i simpatia d’aquest administrador amb l’agrupació local del PSC, es tracta d’una iniciativa purament privada i particular, i l’administrador es compromet a oferir l’esmentada informació d’una forma totalment asèptica i objectiva, això si, comptant amb l’inestimable col·laboració del regidor i regidores del PSC per tal de poder recavar en temps i forma adients tota la documentació a publicar.

Si en algun moment el nostre ajuntament es capaç d’oferir el mateix nivell d’informació, amb la mateixa puntualitat i objectivitat, aquest administrador es plantejarà la discontinuïtat del web info.plens

Per a qualsevol suggeriment, aclariment o qüestió estic a la vostra disposició a traves del correu electrònic
admin@stcebria.info


Carles Marco