dijous, 26 de juny de 2008

Simplement, no son competents

Urbanisme arxiva la denúncia del PSC contra el govern de CiU i ERC de Sant Cebrià.

El que no vol dir en absolut que no se’n poguessin derivar responsabilitats. Simplement, no son competents.

I algun punt d’incompetència hi ha a urbanisme des del moment en que donen resposta a coses que no es van denunciar.La denuncia del PSC parlava exclusivament de la il·legalitat que suposava el no pagament de taxes per ocupació de via publica. En cap moment ens varem adreçar a urbanisme per dirimir responsabilitats pel fet que la empresa vinculada a la tinent d’alcalde tingues l’encàrrec de venda de la promoció.

Urbanisme, tal i com es por veure al document de resposta, diu el següent :

- La ocupació sense llicencia és una presumible falta urbanística lleu, i ells nomes gestionen les greus. Per tant, no exoneren a l’ajuntament, simplement diuen que no és competència d’urbanisme aquesta mena de faltes.

- El seu escrit afegeix, i amb això si que ens deixen garratibats, que el fet que la venda dels pisos ho faci una empresa vinculada a la tinent d’alcalde tampoc és un tema de la seva competència.

La perplexitat davant aquest segon punt ve donada pel fet que en l’escrit adreçat a urbanisme no fèiem cap mena de menció a la venda de la promoció, ja que teníem meridianament clar que urbanisme no és un organisme competent per dirimir això.

El fet que urbanisme, en un clar excés de les seves atribucions, segurament degut a una confusió a ran de la lectura d’una instancia adjunta adreçada a l’ajuntament (mai a urbanisme), doni resposta a allò que no ha estat denunciat, ha estat aprofitat per l’ajuntament, i el document de resposta ha estat ràpidament enviat als mitjans de comunicació.

Tot i així l’efecte de la nostra denuncia ja va tenir les seves conseqüències, l’equip de govern va restablir la legalitat davant la por de ser inspeccionats per urbanisme. Respecte a lo demès, que cadascú tregui les seves conclusions, o no.

Si en algun moment tenim constància de presumptes prevaricacions acudirem, per suposat, a òrgans competents en la matèria. Mai a un organisme incompetent!.